©2014-2022, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Địa chỉ: QL46A, Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An Lịch công tác